Управление
Начало
Статии
Партньори
Новини
Контакт
Фотогалерия
Търсене

За нас
Мисия
Име
Местоположение
История
Сграден фонд
Двор и прилежащи части
Приоритети
Учебна програма
Обучение по безопасност
Допълнителни педагогически услуги
Традиции
Материална база
Екип
Групи
Правилник за
вътрешен ред

Правилници
Родителска общност
Заинтересувана общественност
Ред за прием на деца
Организиран отдих
Достойно признание

Служебен Вход
Потребител

Парола
ЮБИЛЕЙ - С ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ В ЦДГ № 64 – СОФИЯ
ЮБИЛЕЙ 
С ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ В ЦДГ № 64 – СОФИЯ 

автор: Елена Стоева
в:
- В : сп. Предучилищно възпитание, 2008, кн.  7

           

Зима е. Градинката, през която минавам, е бяла. Дърветата са бели, боровете – пухкаво бели, пейките – недокоснато бели. Розови са само бузките на трите деца, които с шеги и закачки правят снежен човек. Спирам до тях и ги питам за ЦДГ № 64 “Вяра, Надежда, Любов”. Едно през друго ми отговориха: “ Детската градина е зад този блок. Това е нашата детска градина. Ние сме били в нея, там има много интересни играчки. И госпожите са много добри. Ние сме вече във втори клас, но често ходим при тях в градината.” Продължих и … Посетих отново градината през пролетта – няколко дни преди вълнуващия 25 – годишен юбилей.

           

ЦДГ № 64 “Вяра, Надежда, Любов” – София, е отворила врати преди 25 години. В нея се възпитават и обучават децата на кв. “Младост” – ІV, в София. А защо тя е любима на децата -  ще се опитам да разкажа сега.

            Сред сивите блокове детската градина е един цветен рай. В двора й има няколко вида рози, които грабват очите на децата със своите цветове. Ароматът им се усеща във всяко кътче на детската градина. На невороятната цветна феерия малки и големи се радват всеки ден, защото тя е част от тяхното ежедневие.

            В началото, преди повече от две десетилетия, в двора е имало само дървета. А сега между площадките на групите има: няколко вида борове и други иглолистни; явор; ясен; калина; бреза; акация … Усеща се и уханието на липите, те бяха отрупани с цвят. Има и плодни дръвчета: джанки, ябълки, круши, череши … Лози, храстови видове с невероятни цветове, люляк, трева … Двор – ботаническа градина, която моделира естетическото възпитание на децата, но провокира и предлага теми за ековъзпитанието им – в движение и в пряк досег с живата природа, с нейните капризи и закономерности.

            В двора има и интерактивна площадка за обучението по безопасност на движението по пътищата. Детската градина има много сериозни постижения в тази насока. Директорката д-р Галина Хайдар е издала няколко книги, в които е описала педагогическата система, по която са работили педагозите. Тя е анализирала резултатите и е дала ценни препоръки с оглед вариативното използване на иновативни практики.

            Вътрешният двор на градината се използва по предназначение целогодишно. Зимата – децата правят снежен човек и той наблюдава веселите им игри. Лятото – малките се закаляват, като се радват на водата, въздуха и слънцето.

            Дворът на детската градина като възпитателно – образователен комплекс е защитена природна територия, в която за всеки сезон има цвят. И нещо много важно: дървесните видове и цветята са планомерно засаждани, за да се избегне видовият антагонизъм в природата.

            Всеки гост на детското заведение ще бъде приятно изненадан от зимната градина, която е гордост за всички – и за малки, и за големи. За възрастните – защото са засадили цветя уникати, които могат да се видят само в специализирани заведения, а тук, в детската градина, са част от интериора й. За децата – защото под компетентното ръководство на педагозите те полагат специализирани грижи за всяко отделно цвете. За гостите – защото могат да се докоснат до шедьоврите на природата в необятния растителен свят. Тази зимна градина е истинско цветно царство, в което има: хамедория, драцена, аукуба, ктенанте, кордилине, маранта и много други. Цветя уникати, които поддържат живо любознателното пламъче на децата – да засадят, да се грижат и най – вече да се радват на причудливите цветове на цветята, които правят ежедневието им приятно и цветно.

            В детската градина се възпитават и обучават 160 деца в 5 възрастови групи. Всяка група има обширна занималня с различни кътове за дейности по интереси, самостоятелна спалня, прилежащи помещения. И нова топлинна инсталация, специално проектирана за детското заведение. Във всяка занималня има невероятно интересни стенописи, които подсилват чувството за топлина, за уют, за пъстрота, за съпричасност на героите от паната към живота на децата в групата. Всяко пано е декорирано от отделен художник, а това дава възможност на децата да се запознаят с различни изобразителни стилове, с определени приложни техники, с цветова гама, която подсилва спецификата на образите.

            Изключително функционално е обзавеждането на Кабинета за обучение по безопасност на движението. Миниатюрната светофарна уредба е с два режима на действие – автоматично и ръчно от учителя. Има и много подвижни пътни знаци, които се използват за оборудване на интерактивната площадка за пътно движение на двора. Всичко в този кабинет е подчинено на една основна идея – да се осигури връзка между превенцията на риска от пътно – транспортни произшествия и безопасността на детето за запазване на здравето и живота му. Неоспорим факт е, че проблемите по безопасност на движението на децата изискват изключителна отговорност от възрастните и търсене на разумни подходи при актуализиране, структуриране и моделиране на отделните теми от програмното съдържание по пътна безопасност. Колективът на градината целенасочено работи в този кабинет и има много добри резултати, както при апробирането на нова по съдържание и характер методика, така и за активирането на преднамерени и непреднамерени, подходящи за възрастта на децата, практики.

            Децата от подготвителната група с подчертан интерес идват и в компютърната зала. Техните приятели  - компютрите – им разказват един непознат виртуален свят, който ще ги съпътства през всичките им бъдещи години. Чрез различни педагогически модули у децата се моделира специфично ниво на култура, която е емоционална и актуална, едновременно с това и наивна, и крайна.

            Интересна е стилистиката на физкултурния салон. Вървейки по стълбите към него, погледът ни се спира на „кацналите по стената” пъстроцветни пеперуди. Те весело ни намигат и сякаш ни казват, че децата в това кътче от детската градина се движат на воля и весело „пърхат” от уред на уред. Трудно ми е да опиша броя на спортните уреди и пособия, а пък не е и необходимо. По – важнотое, че тези многофункционални спортни съоръжения и пособия имат подходящи размери и методическа визия и се използват при общоразвиващите физически упражнения. И отново подходящия стенопис. И още нещо: Спортно – подготвителните упражнения и игри тук се играят при съпровод на пиано – музикален „лукс”, който съдава настроение, усет към ритъма, а ситуациите имат емоционален педагогически профил. На стъклата на прозорците с много стилизиран изчистен щрих са нарисувани деца, изпълняващи физически упражнения. В салона има и табло за отчитане на точките при спортно – състезателните игри.  И още ... В този спортно – педагогически кът има всичко, което е необходимо за пълноценното психо – физическо развитие на децата.

            ЦДГ № 64 има и самостоятелен музикален салон, изпълнен с разнообразни детски инструменти. Има и костюми, и народни носии за различните музикални игри, народни хора и танци. Богатството им провокира детското любопитство за повече информация при обогатяване на детската музикална култура.

            Богатата материална база в детската градина се използва целенасочено в широка педагогическа рамка. Педагогическите стратегии са в основата на иновативни модели за възпитанието и образованието на децата по следните теми:

ü      „ Действия при бедствия, аварии, катастрофи и домашни рискове”

ü      „Възпитание и обучение по безопасност на движението по пътищата”

ü      „Обучение по превенция на рисковете”

ü      „Екологичното възпитание и обучение – актуален проблем”

Когато подреждам парчетата мозайка на ЦДГ № 64 „Вяра, Надежда, Любов”, трябва да добавя и следния педагогически щрих – мястото на колектива в цялостния възпитателно – образователен процес. Въпреки социално – икономическите трудноси (впрочем те са за цялата образователна система), този колектив работи с хъс, с желание, с ясно поставени цели, с постигане на завидни резултати в границите на предсказуемите очаквания. И този колектив има своите субективни и обективни проблеми, но протичащите процеси се разрешават с емоционална и интелектуална съвместимост между членовете му. Този подход удовлетворява всеки отделен член, подчертава неговата значимост и мотивира силната му гражданска позиция – в детската градина и извън нея.

            Съвсем целенасочено не споменавам имена, защото силата на този колектив е в личната идентичност на всеки отделен член да има собствена позиция, която да синхронизира с общите цели и посоки, става ли въпрос за конкретни задачи и дейности. Основната максима за колектива е, че просперитетът на детското заведение се гради от всички заедно – в екип, в името на доброто възпитание и обучение на подрастващите.

            Тук е мястото да поставя още един акцент – за екипа и ръководителя. А този екип твори историята си под модерното ръководство на своя директор – Галина Хайдар. Тя е доктор на науките, директор мениджър, обаятелен лектор, продуктивен автор на научно – методическа литература, активен сътрудник в педагогическия печат. Но преди всичко тя е жена, майка, колега, тя е човек с високо чувство на отговорност и със стойностно присъствие в ежедневието на педагогическата колегия.

            И още нещо – много важно: Детското заведение има много спонсори – общинската администрация, държавни и частни фирми, лични дарители и др. Спестявам им имената, защото списъкът е доста дълъг. По – важното в случая е, че всички те са съпричастни към проблемите в детската градина и се стремят да съдействат при тяхната разрешаване. За всеки жест на внимание от страна на спонсорите колективът изказва огромна благодарност. Защото децата ще растат в емоционален и материален комфорт, ще развиват интелектуалния си потенциал и уверени ще прекрачат прага на училището.

            ЦДГ № 64 ”Вяра, Надежда, Любов” е защитена социално – природна територия за деца и за възрастни. Тук, в детското заведение, те съграждат един пулсиращ колектив, който е извор на идеи и избор на посока за развитие. Колективът и децата превръщат ценните педагогически практики в своя запазена марка, в свой патент, който им носи удовлетворение – лично за всеки, успехи – признати от педагогическата колегия, заслужено призвание -  от родителите, обич – от миналите, днешните, по всяка вероятност и от бъдещите, възпитаници на градината. И най – важното: В този детско – педагогически колектив видимо всички се допълват по невероятен начин  - в това навярно се крие тайната на успеха им. Всичко при тях е ефектно и в същото време разумно премерено. Те създават своя реалност, своя история, свое преклонение към индивидуалността и зачитането на законите на екипността. Те моделират своя живот – в делници и в празници заедно!            

Редакционната колегия и лично главният редактор проф. д-р Димитър Гюров от сърце ви желаем здраве и нови педагогически предизвикателства при утвърждаването на общочовешките ценности у подрастващото поколение.
   
Публикувана от galinahaidar на August 18 2008 14:21:553276 Прочита - Отпечатай

Последни статии
За да няма прегазени ц
ТОВА ТРЯБВА ДА ГО ЗНАЕ
Вълшебството на чувст
Детето и велосипеда
Научно-практическата
ОДЗ 3 ,,Делфинче" - Ва
ЦДГ “Надежда” – Елхо
Да опазим най-невинни
Модел на възпитателн
Двустранно табло "В
Споделена отговорнос
С принос към пътната б
Роден край за 1 клас
Злополуките и детето (
Злополуките и детето.
Приказките на различн
,, Дете – Заобикаляща
Въртележка от беди (6-7
Въртележка от беди (5-6
Въртележка от беди (4-5

La Martina php Апартамент Cazadoras