Управление
Начало
Статии
Партньори
Новини
Контакт
Фотогалерия
Търсене

За нас
Мисия
Име
Местоположение
История
Сграден фонд
Двор и прилежащи части
Приоритети
Учебна програма
Обучение по безопасност
Допълнителни педагогически услуги
Традиции
Материална база
Екип
Групи
Правилник за
вътрешен ред

Правилници
Родителска общност
Заинтересувана общественност
Ред за прием на деца
Организиран отдих
Достойно признание

Служебен Вход
Потребител

Парола
Докосване до традициите
Празнични песни и стихотворения за най-малките

Автор: Ред. колегия на сп. ,,Предучилищно възпитание”, 1996, кн. 8

Българският празничен календар се чевства традиционно в детските предучилищви заведения. Това е така, най-вече защото самата природа на детето го изисква – да се весели, да има хумор и закачки около него много песни и танци в живота му. И все пак, като че ли има какво още да си припомним.

Маргарита Терзиева, Тинка Иванова и Галина Хайдар са съставители на книгата,,Празнични песни и стихотворения за най-малките”. Посланието им чрез нея е да не се забравят хубавите традиции на народа ни, завещани от предишните поколения, да приобщаваме и днес децата към празниците от обредния ни календар. Естествено това става най-резултатно в семейството. Но и детската градина може да постигне много в това отношение, защото тя разчита най-вече на звънките гласове и смеха на децата, на музиката и песните, които огласят занималните, на желанието на малките да играят, пеят и тенцуват.

С настоящата книга учителите / родителите и студентите / ще си препомнят позабравени бисери от нашето народно и авторово творчество, отстранени по един или друг начин от репертоара на децата. Тук са представени произведения на Дора Габе, Ран Босилек, Елисавета Багряна, Йордан Стубел, Цанко Церковски, Чичо Стоян и др. под формата на стихотворения, наричания, припевки, народни песни, подредени в годишна хронология и предназначени най-вече за децата от предучилищна възраст.

Авторките разкриват желанието си чрез тези произведения да се възпитават непреходни нравствени ценности и норми у младото поколение съобразно светския характер на съвременното ни образование, да се съхраняват създадените с векове традиции и най-вече малкото дете да стане съпричастно към типично българското светоусещане.

В книгата е представена възможност децата да участват и в художествено-естетическа творческа дейност чрез рисуване, като оцветяват най-важните атрибути на българските традиционни празници.


Докосване до традициите
С тебеширени пръсти

Автор: Учителско дело, 1997, бр. 7

Сборникът ,,Празнични песни и стихотворения за най-малките” е предназначен за бъдещите и настоящи учители в детските градини. В него са включени народни песни, предания, стихове от Дора Габе и Елисавета Багряна, които дават възможност да се почувства своеобразието на българския празничен календар. Предложените тук творби могат да се използват при подготовката на чевствания в детските градини и на годишни утра. Езикът в тях е близък до детската реч, а стихчетата са римувани. Това е добра предпоставка за тяхното по-бързо наизустяване. Като се съобразяват със светския характер на съвременното образование, съставителите се опитват да въведат в образователната практика някои позабравени творби, разкриващи същността на естетическото внушение на някои християнски празници.


Публикувана от galinahaidar на February 22 2010 20:16:212446 Прочита - Отпечатай

Последни статии
За да няма прегазени ц
ТОВА ТРЯБВА ДА ГО ЗНАЕ
Вълшебството на чувст
Детето и велосипеда
Научно-практическата
ОДЗ 3 ,,Делфинче" - Ва
ЦДГ “Надежда” – Елхо
Да опазим най-невинни
Модел на възпитателн
Двустранно табло "В
Споделена отговорнос
С принос към пътната б
Роден край за 1 клас
Злополуките и детето (
Злополуките и детето.
Приказките на различн
,, Дете – Заобикаляща
Въртележка от беди (6-7
Въртележка от беди (5-6
Въртележка от беди (4-5

La Martina php Апартамент Cazadoras